Chào bạn! Bạn chơi máy chủ nào chọn link tải máy chủ đó nhé

Máy Chủ Bá Vương 2 Mới-Phiên Bản Cày Cuốc Reset Web Máy Chủ Bá Vương 1 Phiên Bản Autoreset Miễn Phí Full Thần Socket +15
FACEBOOK Diễn Đàn Đăng Ký Tài Khoản