Patch Client (Bản cập nhật)
Máy chủ
Tải về
Bản cập nhật dành cho ai không tự động Update và bị không thể kết nối đến FTP Cao Thủ Chưa có
Mini Client (Không Âm Thanh)
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Mini client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique Google 300 MB 2018 Download
Mini client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique MEGA 300 MB 2018 Download
Mini client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique Microsoft 300 MB 2018 Download
Mini client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique 4Share.VN 300 MB 2018 Chưa có
FULL Client (Có Âm Thanh)
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Full client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique Google 600 MB 2018 Download
Full client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique ME GA 600 MB 2018 Download
Full client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique Microsoft 600 MB 2018 Download
Full client - MU Cao Thủ - Season 7.0 Unique 4Share.VN 600 MB 2018 Chưa có
Patch Âm Thanh
Máy chủ
Dung lượng
Thời gian upload
Tải về
Patch Âm Thanh - MU Cao Thủ Google 238 MB 2017 Download
Phần mềm hỗ trợ
Teamviewer Download
Microsoft .NET Framework 4.0 - Sửa lỗi không kết nối được Game Download
Mạng Dcom 3G - Sửa lỗi không kết nối được Game Download
Mạng SCTV - Sửa lỗi không kết nối được Game Download